Investor Relations

Financial reports, notices and communiqués from MindArk.

Latest Financial Reports

5 April 2022

Annual Report 2021

23 March 2022

Annual Report 2021

Latest Notices

7 March 2022

Kallelse Årsstämma 2022

26 October 2021

Kallelse till Extra bolagsstämma